Érdekes babonák


érdekes babonák

Marhatrágya, tinta, puskapor, nyúlháj A hónap dokumentuma: Az es években a népegészségügyet és az egészségügyi felvilágosítást is elérték a központosító törekvések. Az egészségpolitika legfontosabb célkitűzése a széles néprétegek elsősorban a parasztság egészségügyi felvilágosítása, tájékoztatása, nevelése és oktatása volt.

érdekes babonák

E feladat ellátását az Érdekes babonák Minisztérium Állami közegészségügyi felügyelőség és járványvédelmi főosztályán belül az Egészségügyi felvilágosítás osztálya, mint főhatóság vette át. A minisztérium felvilágosító tevékenységét főleg röplapok, ismertető füzetek, plakátok, egészségügyi tárgyú filmek, diapozitívok készítésével fejtette ki.

érdekes babonák

Tatai Járási Tanács VB. Egészségügyi Csoportjának vezetőjének, Dr. Pál István járási főorvosnak a körlevelére kilenc válasz érkezett. Egészségügyi Csoportjának iktatott iratai, Ebből Dunaalmás, Dr. László [?

érdekes babonák

Bár a felsorolt községek lakossága többnyire mezőgazdaságból élt, de a zárt faluközösségek már ezeken a településeken is felbomlottak, figyelemre méltó a sok elutasító jelentés. Ennek oka lehet az is, hogy az orvos úgy gondolhatta, rá vetne rossz fényt, ha körzetében még túl sok, gyógyításhoz kapcsolódó babona és hiedelem él… Érdemleges jelentést Környe, Tarján I.

A Tarján község I. Eseteinek túlnyomó része hiedelem, amelyek egy része az állapotos nők viselkedését, tevékenységét szabályozza analógiás alapon, másik része pedig a szülés alatt végzendő rontáselhárító eljárások felsorolása. Ujváry Sándor tatai körzeti orvos praxisa során a gennyes gyulladások kezelésére vonatkozó eljárásokkal találkozott. A jelentéseket Dr. Pál járási főorvos összesítette minden kommentár érdekes babonák, és az egyes esetek lelőhelyét sem tüntette fel a tatabányai Közegészségügyi és Járványügyi Állomásnak címzett levelében.

A Komáromi és a Dorogi járás iratai között nem találtuk meg az érdekes babonák. Komárom Megyei Dolgozók Lapja,

érdekes babonák